Обади се

Мухи

Мухи

Mухата е членестоного насекомо от разред Двукрили. В света са познати около 70 семейства мухи. Тези насекоми са разпространени по цялото земно кълбо и се срещат повсеместно – както в градовете, така и в селата.  В зависимост от местообитанието си мухите са синантропни -  свързани с живота на човека, синбовилни – свързани с живота и местообитанията на човека и домашните животни и екзантропни - разпространени в природата. Домашната муха е един от най-широко разпространените видове по целия свят. Тя е вредител, който пренася сериозни болести. Тялото на домашната муха е продълговато с размери 7-9 мм и кафяво-сива окраска. Устата й е снабдена с много каналчета и е приспособена за смучене на течна храна.  Продължителността на живота на мухата е около 3 месеца, но се срещат видове, които живеят до 6 месеца. За този кратък период мухата снася до 2000 яйца.   

Мухите се хранят с всякаква органична храна,  което ги прави изключително устойчив и приспособим вид. Важна особеност в храненето на мухите е честата смяна на източника на храна, благодарение на което тези насекоми за кратко време пренасят множество болестотворни причинители на инфекции. Сред най-често пренасяните болести се нареждат чревните инфекции и дизентерията. Борбата с мухите в отделните обекти налага комплексен подход към решаваната задача. Механичното и физичното унищожаване на тези насекоми практически не дава резултат, ако заедно с него не се провеждат мероприятия за избягване на повторното им появяване. Професионалната дезинсекция на мухите включва обработка на помещенията с препарати с продължително действие. По време или след обезпаразитяването се локализират потенциалните огнища на разпространение и размножение на мухите и във всеки конкретен случай се използва индивидуален подход.

Унищожаването на мухите е сложна, но решима задача, ако се възложи на професионалисти с опит в дезинсекцията.