Обади се

Дезакаризация

Дезакаризация е комплекс от мероприятия за унищожаване на кърлежи, акари, мухи, паяци и други паякообразни вредители. Обектите, които подлежат на дезакаризация са домашните помещения, селскостопански постройки, тревни площи,  дворни градини, паркове, детски площадки и др.  Акарите са един от най-разпространените видове насекоми от групата на безгръбначните. Ареалът на разпространението им включва разнообразни местообитания, а поради почти микроскопичния си размер( от 0,1 до 30 мм), често акарите съществуват около нас напълно незабелязано. Голяма част от акарите населяват свободно почвата и водата, а някои от тях паразитират върху растения и животни. Накои акари, като праховия акар се хранят с мухъл, други смучат кръв и паразитират върху човека и животните и са носители на някои неприятни заболявания.

Акарите предизвикват няколко форми на алергични заболявания, включително сенна хрема, астма и екзема. Те обитават топли и влажни места и често се срещат в човешките легла, които са изключително привлекателно място за разпространението  им. Вдишването на акарите по време на сън, излага човешкия организъм на риск от  прахови алергии.

Акарите са устойчиви и силни създания, а борбата с тях е продължителна.

Дезакаризацията се извършва чрез механически , физически и химически методи. Към механичния метод се отнася периодичното почистване на помещенията, в резултат на което се избиват голяма част от вредителите и се създават неблагоприятни условия за тяхното развитие. Химическия метод включва използването на целево произведени инсектицидни и акарицидни препарати, които убиват инсектите моментално. Отровните препарати унищожават окончателно живите форми и яйцата им и имат дълго остатъчно действие за превенция срещу новата им поява.

Отстраняването на вредителите се извършва чрез пръскане с професионална техника. Обикновенно първата дезакаризация на помещенията се извършва през пролетта, когато вредителите са особено активни.  Преди дезакаризацията, се прави диагностика на обекта от специалисти, като се  установяват биотопите на съответния вредител и най-подходящия продукт за неговото унищожение.