Обади се

Комари

Комари

Комарите са кръвосмучещи насекоми от семейство Двукрили. Разпространени са в почти всички части на света и наброяват повече от 3500 вида. В България се срещат около 40 вида комари.

Ареалът на разпространение на комарите са постоянни или временни водоеми – блата, локви, дупки на дървета, както и други места със застояли води. Жизнения цикъл на комарите преминава през 4 етапа – стадии на яйце, ларва, какавида и възрастен индивид. Първите 3 стадия преминават във водна среда, а последния етап на развитие на възрастния индивид – на сушата. Продължителността на живота на комарите е около 3 месеца, но се срещат и видове, които живеят до 6 месеца. През целия си живот женския комар снася от 80 до 300 яйца на влажни места или в застояла вода – в кладенци, блата и др.  Мъжките насекоми се хранят със сокове на растения, а женските смучат кръв от гостоприемници (животни или хора), която е необходима за узряване на техните яйца.  Разстоянията, които прелитат комарите са различни и могат да достигнат до 50 км, в зависимост от условията на средата, в която живеят. Активността на комарите е различна през отделните сезони. Най-активни са през летния сезон, вечер и рано сутрин при оптимална температура 25 – 26°С.

Комарите са една от най-важните в епидемиологично отношение групи насекоми. Те са преносители на повече от 50 вирусни, бактериални инфекции като малария, филариоза, вирусни енцефалити, жълта треска, туларемия и др.

За защита от комари се използват репеленти и устройства против комари, лампи за комари, мрежи против насекоми и други физични и химични средства. Борбата с комарите е специфична и е свързана с начина на живот и биологията на конкретния вид. Борбата с тези вредители се провежда през летния сезон, когато те са най-активни. Мероприятията по изтребване включват използването на препарати за унищожаване на популацията, съчетани с мерки за превенция на повторното им появяване.