Обади се

Къртици

Къртици

Къртицата е един от най-древните бозайници, който е разпространен предимно в Западна Азия и Европа, включително по цялата територия на България.

Тялото на къртицата е цилиндрично с дължина до 16 см. Окраската на тялото е черна до светло кафява. Поради особеностите на живот, зрението на къртиците е закърняло, а при придвижването си под земята тя се ориентира благодарение на осезателните си органи. Предните й крайници са с лопатовидна форма и с тяхна помощ тя се движи бързо под повърхността на почвата и прокопава дълги подземни тунели. Къртицата се храни с ларви на почвообитаващи насекоми.

Целият живот на къртицата преминава под земята, където тя прокопава множество тунели по които се придвижва и по този начин нанася големи поражения на селскостопанската продукция и частните дворове. През жизнения си път едно поколение къртици може да прокопае тунели с дължина до няколко километра. При прокопаването на тунели, къртиците изкопават големи количества пръст, които се натрупват под формата на купчинки върху повърхността на почвата. Появата на подобни купчинки с пръст е сигурен знак за наличието на този на пръв поглед безвреден гост.

Една от главните особеностите при борба с къртици, е свързана с начина им на живот – под земята.  Понеже липсва уред, с помощта на който да се локализира точното местонахождение на вредителя се изисква специфичен опит в борбата с нея.