Обади се

Дезинсекция

Дезинсекция представлява комплекс от мерки и методи, използвани в борбата с членестоногите, пренасящи инфекциозни заболявания и причиняващи вреда на човека. Чрез дезинсекцията се извършва контрол върху числеността и популацията на опасните за човешкото здраве насекоми (хлебарки, комари, кърлежи, бълхи, мравки, мухи, молци, оси,  дървеници, дървояди и др).

 

КЪДЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗИНСЕКЦИЯТА?

  • В частни домове, където насекомите (хлебарки, бълхи, мухи, мравки, дървеници) попадат посредством внесени отвън предмети или с помощта на домашния любимец.
  • В производствени и административни сгради.
  • Обществени и частни тревни площи (детски площадки, паркове и дворни поляни), където насекомите се разпространяват безпрепятствено.

 

КОГА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДЕЗИНСЕКЦИЯ?

  • За превенция на риска от опаразитяване. Профилактичната дезинфекция включва комплекс от превантивни мерки, с помощта на които се създават неблагоприятни условия за развитие и разпространение на членестоногите.
  • Чрез изтребителната дезинфекция се осигурява изчистване на обектите от инсекти и се ограничава възможността за вторично им опаразитяване.  

 

ВИДОВЕ ДЕЗИНСЕКЦИЯ

  • Медицинската дезинсекция е свързана с борбата с насекоми- преносители на патогенни микроорганизми и паразитиращи върху човешкия организъм – кърлежи, въшки, комари и др.
  • Ветеринарната дезинсекция е насочена към унищожение на насекомите паразитиращи върху животните. Тя включва методи и средства, които са безопасни за техния организъм.
  • Селскостопанската дезинсекция се използва в борбата със вредителите в селското стопанство.

 

МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ

В борбата с насекомите се използват физични, биологични, химични и механични средства.

Най-широко приложение има химичния метод - чрез използване на инсектицидни средства, които убиват насекомите. При химическата дезинсекция вредните насекоми и селскостопанските вредители се унищожават с химически препарати, безвредни за хората и животните.

Технологията на обработката на обекта  зависи от неговата диагностиката и включва последователното използване на няколко препарата в зависимост от местата на заселеност. Съществуват дезинсектанти с различно приложение - някои се използват за изчистване от вредителите за определен период, други притежават малко по-дълготраен ефект,а трети са с по-продължително действие.

Най-често в борбата с вредителите се използват насекомоуловители, инсектицидни лампи и лепила и ултразвук.

Насекомоуловителите представляват мрежести кутии с тесен лабиринтообразен вход. В центъра на кутията се поставя ароматна примамка (през деня) или ярка лампа (през нощта). Насекомите лесно попадат в уловителя и е невъзможно да излязат от него.

Инсектицидните лампи излъчват поляризирана светлина, с помощта, на която притеглят насекомите и след попадането в обхвата им ги убиват с ток с високо напрежение. Тя има изключително висока ефективност при неутрализирането на комари, мухи, оси и други насекоми

Инсектицидните лепила се произвеждат от лепкави вещества с приятен за насекомите аромат. Нанасят се върху лека, гладка повърхност (картон, тънки пластмасови листове и др). Насекомите залепват и умират. Друг често използван вариант са инсектицидните ленти, които се закачат да висят свободно в помещенията.

Ултразвукът излъчва мощен ултразвуков сигнал, който е недоловим за човешкото ухо и по този начин прогонва насекомите, без да причинява смъртта им. За постигане на добри резултати е необходима постоянната му употреба.

Инсектицидните кремове и гелове се използват в помещения, които се обитават от хора с алергии или непоносимост към определени химически вещества и дават изключително добри резултати. Обикновено борбата с инсектицидите изисква време и знания, както за биологията на конкретния вредител, така и за спецификата на действие на различните препарати. Ето защо в случай на опаразитяване е необходимо да потърсите професионална намеса.