Обади се

Подготовка за дезинсекция

Добавено на 2017-05-09 18:46:04 в Борба с комари

Преди провеждане на дензинсекцията вратите и прозорците в обекта плътно се затварят. Ако в помещението има вентилационна система или климатик те се изключват, за да се предотврати движението на въздуха.

Прибират се всички хранителни продукти, средствата за лична хигиена, бельо, дрехи и посуда. Херметически се опаковат или изнасят аквариумите с домашни риби, изнасят се стайните растения и всякакъв тип техника.

По време на самата дезинсекция помещенията се напускат от всички живущи, а специалистите, извършващи мероприятията използват специални средства за защита. Извеждат се домашните животни от помещенията.

След завършване на дезинсекцията обекта остава затворен в продължение на два часа – времето за което действа препарата.

Помещенията започват да се проветряват след изтичане на времето на действие на препарата – 2 часа. За да постигнете по-добри резултат се препоръчва проветряването да се извърши 6-8 след дезинсекцията. Помещенията се проветряват в продължение на 2 часа, а такива, със затруднена вентилация – 3-4 часа.. Не трябва да се включва климатик или вентилационна система.

След проветряване на помещенията всички места, които влизат в контакт с кожата на живущите в обекта (дръжки на врати, повърхности на столовете и др.) внимателно се почистват.

За да бъде максимално ефективна дезинсекцията, пълно почистване на помещението се извършва не по-рано от 3 тия ден.

Поведение на насекомите след дезинсекцията

Независимо от свойствата на препарата и метода му на действие се наблюдават следните изменения в поведението на насекомите:

По време на обработката се повишава тяхната активност. Насекомите започват да изпълзяват от своите скривалища.

Причина: Насекомите изпитват дискомфорт, предизикан от парата на препарата, която нахлува в техните скривалища. Препаратът действа върху дихателния апарат на насекомите.

Насекомите стават слабо активни и престават да се движат или пък започват да се движат хаотично, като рязко сменят траекторията си, падат от тавана и стените.

Причина: „Нокаут-ефекта”, който се предизвиква препарата при директен контакт с насекомото. Веществата, които се съдържат в него предизвикват тежки поражения на нервните окончания на насекомото.

На 2-3 ден след дезинсекцията се наблюдава „увеличаване” на количеството насекоми.

Причина: Препаратите действат върху нервната система на насекомите. В резултат те са принудени да изпълзят от убежищата си не само през нощта, както правиха по-рано, но и през деня. Това е причина количеството насекоми да се увеличи.