Обади се

МЕБЕЛНА ХЛЕБАРКА

МЕБЕЛНА ХЛЕБАРКА

Мебелната хлебарка е дребна хлебарка, близка по размери и окраска до кафявата хлебарка. Тя е почти космополитен вид и се среща главно в тропичните и субтропичните области. В нашата страна този вид е по-слабо разпространен в сравнение с останалите три вида хлебарки. Видът обитава местата, които предпочита и кафявата хлебарка, но за разлика от нея може често да се види в спални, скрита в мебели, зад картини и книги и поради това често се нарича мебелна хлебарка. Женските хлебарки снасят на защитено място общо 10-20 яйчни капсули с по 16 яйца на 7-10 дневни интервали. Нимфите линеят 6-8 пъти за около 55 дни при температура 30°С и до 276 дни при по-ниска температура. Възрастните хлебарки живеят от 90 до 115 дни при 30°С.