Обади се

Гризачи

Сив плъх

Плъховете са най-широко разпространения представител на семейство Mишкови. В света съществуват над 100 вида плъхове, а 2 от тях са разпространени в България –...
Прочети пвоече

Домашна мишка

Домашната мишка е гризач от семейство Мишкови и е най-разпространения  вид от всички бозайници на Земята. Този дребен бозайник населява пространствата в...
Прочети пвоече

Черен плъх

Черния плъх, известен още като корабен или покривен има по-скромни размери от сивия плъх. На дължина тялото му достига до 19 см, а опашката, която обикновено е...
Прочети пвоече