Обади се

Домашна мишка

Домашна мишка

Домашната мишка е гризач от семейство Мишкови и е най-разпространения  вид от всички бозайници на Земята. Този дребен бозайник населява пространствата в близост до човека и човешките поселения.

Дължината на тялото на домашната мишка е 15-19 см  със светло сива или кафеникава окраска. Теглото на възрастните екземпляри варира от 12 и 38 гр. Средната продължителност на живота е 1-2 години, като през този период мишката може да даде до 10 поколения годишно. Бременността продължава около 19-21 дни, а новото поколение достига полова зрялост само за 35 дни. Мишките причиняват непосредствени вреди на човека, промишлените помещения и  селскостопанските насаждения. Те се хранят  предимно със зърнени храни, но в зависимост от местообитанието за хранителни нужди, могат да използват и други храни, използвани от човека. Това е основната причина за заселването им близо до хората. Обикновено домашната мишка не изяжда всичката храна на място, а пренася част от нея за складиране в своето жилище, като по този начин само за денонощие може да повреди големи количества храна. Домашната мишка е преносител на редица заразни заболявания, които се разпространяват чрез нагризаната от нея храна и нейните изпражнения.

Сред опасните болести, чийто носител е домашната мишка е лимфоцитарния хориоменингит и хеморагичната треска с бъбречен синдром.

Прието е, че мишките са първоизточник на трихинелозата – бактерия, с която се заразяват домашните животни, а чрез консумацията на заразено месо може да попадне и в човешкия организъм.

Освен това мишките пренасят голям брой чревни паразити, от които се опаразитяват и хората. Заразяването с тях става при консумиране на замърсена или нагризана храна.

Борбата с мишките е сложна. Изтребването се провежда в зависимост от колонията и навиците, които са си изградили и при всеки конкретен случай се прилага индивидуално третиране. За постигане на желания ефект е необходима компетентна консултация и намесата на професионалисти с опит.