Обади се

Черен плъх

Черен плъх

Черния плъх, известен още като корабен или покривен има по-скромни размери от сивия плъх. На дължина тялото му достига до 19 см, а опашката, която обикновено е по-дълга – до 23 см. Окраската на тялото му е от черна до тъмно сива, а коремчето му е по-светло. Този хитър представител на семейство гризачи е изключително добър катерач и може да скача на височина до 1 метър. Ареалът  му на местообитание обхваща, цехове, складове, селскостопански постройки и жилищни сгради – предимно горни етажи и тавански помещения.

 

Черният плъх, също като сивия си събрат е преносител на редица опасни заболявания - лимфоцитарен хориоменингит и хеморагична треска с бъбречен синдром, бубонна чума, петнист тиф, токсоплазмоза, лептоспироза, трихинилоза, вирусна хеморагична треска, Ку-треска.

 

Борбата с черния плъх обикновено е продължителна и сложна, тъй като този бозайник е изключително пъргав, бърз и интелигентен. Борбата с него допълнително се усложнява поради високата му фертилност – той дава от 2 до 4 поколения годишно. Затова за пълното справяне с този проблем е необходима намеса на професионалисти с опит в борбата с гризачите.