Обади се

АМЕРИКАНСКА ХЛЕБАРКА

АМЕРИКАНСКА ХЛЕБАРКА

Американската хлебарка е разпространена във всички тропични и субтропични райони и в много части на умерената климатична зона. В нашата страна тя е установена в началото на века в някои пристанищни градове, а през последните Юг. е открита и в други големи градове. Среща се в мазета — в близост до тръбите на отоплителната инсталация и в абонатни станции, откъдето се разселва и в жилищните помещения. Тя е едра хлебарка с дължина на тялото 35—40 мм.

Окраската й е от червена до шоколадово-кафява. Предпочита топла и влажна среда с температура 28°С, макар че е активна при 21—33°С. Среща се в ресторанти, предприятия на хранителната промишленост, магазини за хранителни стоки и на други места, където има храна, но може да се види и извън жилищата — в сметища, под дърва за горене, в мини, а също и в неотоплявани жилища. В топлите райони живее на открито през цялата година, а при умерен климат — само през топлите месеци. Женската отлага яйчната капсула на грижливо подбрано място, скрита, залепена за някаква повърхност. Една женска снася от 21 до 59 капсули с по 16 — 28 яйца, от които след 30 — 100 дни се излюпват малките (стадий нимфа). За 5 — 15 месеца те линеят 7 — 13 пъти и се превръщат във възрастни. Продължителността им на живот е от 100 дни до 2 — 3 години.